20 Najwaniejszych Lektur Do Matury

Comments · 120 Views

<p> 05.12.78 KMK przedstawio w Liceum Medycznym program poetycki powicony J. Korczakowi. 26.10.78 KMK wystawio w Liceum Medycz

05.12.78 KMK przedstawio w Liceum Medycznym program poetycki powicony J. Korczakowi. 26.10.78 KMK wystawio w Liceum Medycznym program lsk w poezji. Po lekcjach druyna HSPS przedstawia program Polska pie rewolucyjna. 24.01.79 Po lekcjach odbya si konferencja klasyfikacyjna. 28.11.78 Wieczorem w sal zrobia si impreza powizana z tradycjami Andrzejkowymi. Ostatecznie uznano, e mier dziennikarki nie bya zjednoczona z jej pozycj. Bardzo udany pomys przedstawio Koo recytatorskie prowadzone przez profesor J. Stefanowicz z udziaem chru prowadzonego przez profesora J. Jasiskiego. W godzinach popoudniowych KMK przedstawio program poetycki Poegnania. 17.11.78 W porach popoudniowych zrobi si program artystyczny na problem prywatnego ycia H. Sienkiewicza Marie jego dziaania. Na ukad akademii odday si okolicznociowe wiersze deklamowane przez uczniw naszej szkoy i czci w dziaaniu chru pod kierownictwem profesora J. Jasiskiego. Z Italii dotar przez Austri i Morawy na podogi polskie. 24.11.78 Po lekcjach zrobi si fina konkursy wykonanego przez klas IVd na fakt ruchu robotniczego w Polsce.


06.11.78 Dzisiaj zrobi si apel, na ktrym odczytano krtki referat na punkt rocznicy Rewolucji Padziernikowej. Na apelu wygoszono rwnie referat dotyczcy dzieci Palestyny oraz przyznano stopnie instruktorskie druhom i druhnom: M. Tomczak, G. Spyra, A. Migo, B. Gsiewicz, K. Beczuk, K. Masalska, M. rozprawka , J. Placek.. Uczniowie wzorowi: klasa Ia: Klaudiusz Wahl, klasa A d: Danuta Olearczyk, jako I c: Jadwiga Oronowicz, klasa II a: Barbara Pabiasz, Ilona Giemza, klasa II c: Barbara Kozowska, Ewa Wojtala, klasa II d: Beata Noll, Barbara Jurek, Kornelia Kwak, Boena Tataj, Mariola Hnatw, Gabriela Piechaczek, klasa III a: Bernard Plucik, klasa III c: Jolanta Semeniuk, klasa IV a: Ewa Konczala, Urszula Fico, klasa IV b: Danuta Zamirska, klasa IV c: Elbieta Krl, Aleksandra Podyma, Irena Widera, Magorzata Tomczak, Grayna Kaczkowska, klasa IV d:Ewa Adamiec, Sylwia Kasper, Maria Morawin, Bogusawa Napierajczyk, Irena Norek, Gerard Spyra. Dostay w niej udzia klasa IIc i grupa I e. Wrczono rwnie nagrody za wkad w XX Olimpiadzie Informacji o Polsce i wiecie Wspczesnym.


Przyznano nagrody za start w Szkolnym Turnieju Informacji o Partii:pierwsze miejsce G. Spyra z klasy IV d, inne miejsce I. Lipnicki z grupy IV d. Szkole natomiast przyznano dyplom oraz puchar przechodni Redaktora Naczelnego Opolskiej Rozgoni PR i TELEWIZJOM. SK otrzymao dyplom oraz zestaw przeroczy i ksiek. Na program zwrcia si V Symfonia G. Mahlera oraz koncert fortepianowy G- dur M. Ravela. 31.12.78 Na konkretnej przestrzeni zrobi si apel, na jakim pan dyrektor zoy yczenia nauczycielom a uczniom, a klasa IIIa i kultura IIIc przedstawiy humorystyczny program zwizany z zakoczeniem roku. 01.12.78 W ramach zgody z wojskiem klasa IVd zorganizowaa wieczornic andrzejkow. 31.10.78 Uczniowie klasy IIIb zwiedzili dzisiaj koszary w ramach akcji dni otwartych koszar. Pierwsze miejsce zajli przedstawiciele naszej szkoy, uczniowie z grupy IV d, Albert Lipnicki i Gerard Spyra. W trakcie akademii przedstawiciele klas zoyli serdeczne yczenia wszystkim nauczycielom a wrczyli wizanki kwiatw. 07.12.78 Klasa IIb i chopacy z grup czwartych wzili udzia w spotkaniu ze suchaczami Wyszej Szkoy Oficerskiej Marynarki Wojennej imienia Bohaterw Westerplatte w Gdyni. Program ten stworzya klasa IV c.


The agreement assumed that the Iranian nuclear program would be very restricted: the number of centrifuges used to enrich uranium was to be reduced by two-thirds (and more advanced centrifuges were to be discontinued), the stock of low-enriched uranium was to be limited to 300 kg (previously approaching 10,000 kg); Iran would also refrain from acquiring highly enriched uranium (which could be used to build a nuclear arsenal), and R&D work in this area was to be limited and undergo strict international supervision. 18.10.78 W tym dniu zorganizowano program dla uczniw szk medycznych pod tytuem Od Lenino do Berlina. 15.11.78 Po lekcjach modzie wszystkich klas sprawdzia w kinie Hel film pod tytuem Hamlet. 14.12.78 Po lekcjach zrobia si akademia powicona 60 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Krajowy i 30 rocznicy zjednoczenia ruchu robotniczego. 09.11.78 Po lekcjach odbya si uroczysta akademia powicona 60 rocznicy niepodlegoci. 10.11.78 Po lekcjach dla klas trzecich i czwartych odbya si sesja popularno- naukowa pod hasem Narodziny II Rzeczypospolitej. 29.10.78 Sal Tradycji odwiedzili dzisiaj uczniowie klas smych ze grup podstawowych.Comments