4
Khối tài sản gồm biệt thự, nhà sàn, hồ nước... được cho là đứng tên vợ Giám đốc sở Tài Nguyên Yên Bái . 

Comments

Who Upvoted this Story

Ascent plaza
Text link
Latest Comments