5
Hàng loạt dự án bất động sản đang bị 'bó chân' chờ thủ tục