Năng lực chủ đầu tư, quyết định thành công của dự án ADVPR
6
Nếu như trước đây, giá cả và vị trí là những yếu tố chi phối quyết định của người mua nhà, thì nay, yếu tố năng lực chủ đầu tư dự án mới là trọng yếu.