ADVPR - Mặt bằng và thiết kế Osimi Sea View http://advpr.net/News/m%E1%BA%B7t-b%E1%BA%B1ng-va-thiet-ke-osimi-sea-view/ Tổ hợp chung cư cao cấp Osimi Sea View (DIC Phoenix) nắm trong khu đất với tổng diện tích 26.828 m2 thuộc khu quy hoạch tổng thể khu đô thị Chí Linh. Fri, 25 Aug 2017 04:44:48 UTC en