Ép cọc bê tông ADVPR
1
Ép cọc bê tông là việc sử dụng hệ thống cọc bê tông ( loại vật liệu xây dựng kết hợp của hai loại vật liệu là bê tông và thép ) cùng với các dàn ép cọc, máy móc, thiết bị ép để tiến hành đưa các cọc bê tông đến độ sâu cần thiết của nền móng nhà ở hay công trình.