6
TP HCM kiến nghị bổ sung gần 18.000 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm.