6
Làn gió đầu tư hấp dẫn 'thổi' vào bất động sản Bình Dương
Bất động sản Bình Dương được nhận định là thị trường hấp dẫn với nhiều đặc điểm thu hút các nhà đầu tư, có sự ổn định, tập trung phát triển theo chiều sâu.